top of page

Visie op coaching

Wat heb ik aan een coach?

Reflectie is onmisbaar om stappen vooruit te zetten.​ En reflectie vraagt tijd, aandacht, acceptatie en erkenning. In deze vluchtige maatschappij ligt ons leeftempo hoog en is echte aandacht schaars. Daarom kan coaching een mooi middel zijn om hardnekkige patronen te doorbreken in een setting met alle aandacht voor jou. Hoe pak jij de dingen in je leven aan en wat wil je daarmee?

Wat is coaching?

Coaching is een vorm van persoonlijke begeleiding op basis van gelijkwaardigheid. Als coach ondersteun ik jou bij het realiseren van de verandering die jij wenst, je doel. Deze doelen en wensen stellen we vooraf vast. Ook bepalen we van tevoren op welke manier jij het liefste mijn begeleiding wenst. Het doel van coaching is het vergroten van je persoonlijke effectiviteit en/of je professionele vaardigheden.
 

Drie fundamenten in de coaching

 1. Ieder mens is van waarde!

 2. Als je wilt, kun je veranderen

 3. Datgene wat je vroeger hebt meegemaakt speelt nu nog steeds, hoewel vaak niet bewust, mee in hoe je met jezelf en anderen omgaat

Ik kan mijn verhaal ook kwijt bij vrienden. Wat maakt een coach anders?

Coaching onderscheidt zich van een goed gesprek met een vriend of vriendin, omdat een goede coach:

 • gericht met je aan de slag gaat met een voor jou belangrijk vraagstuk

 • je achtergrond in principe niet kent

 • opgeleid en bekwaam is om je verdiepende vragen te stellen en te luisteren

 • je met respect een spiegel voorhoudt op het juiste moment

 • werkt volgens een ethische code waarin vertrouwelijkheid centraal staat

 • geen belang heeft in het sturen van uitkomsten

 • geen luisterend oor van je terugverwacht

 • je proces zo begeleidt zodat je zelf tot inzichten komt die je verder helpen

Wat is coaching niet?

Coaching is geen advies. Advies krijg je genoeg van mensen om je heen, gevraagd en ongevraagd. De kern van coaching is juist dat je je eigen oplossingen vindt voor jouw vraagstukken met behulp van een coach.

Coaching is geen therapie. Soms kan het wel helpen naar het verleden te kijken om een rode draad te ontdekken, of om te concluderen dat gedrag dat vroeger helpend was je in je huidige functioneren niet meer helpt. We linken de conclusies naar het hier en nu en verkennen en oefenen met hoe je daar nu anders mee kunt omgaan.

Coaching is niet eng. Bedenk dat je tijdens coaching zelf de controle houdt. Je hoeft niets te delen wat je niet wilt delen, het gaat erom dat het jou verder helpt. Gun jezelf de kans om je te ontwikkelen.

En coaching is niet zweverig. Niets concreters dan problemen waar je in het hier en nu tegenaan loopt of situaties waarin je verder wilt groeien. Coaching geeft je de kans gedrag bij te leren, je kwaliteiten aan te scherpen en lastige knopen door te hakken.

Verwachtingen van de coach
Mijn aanpak is empathisch, onbevooroordeeld en doelgericht. Van mij mag je verwachten dat ik je op een eerlijke en liefdevolle manier een spiegel voorhoud en je bewust maak van je patronen. Ik help je de warboel aan gedachten structureren zodat je er rust in je lijf en ruimte in je hoofd voor terugkrijgt.


Verwacht verhelderende gesprekken, waarin humor en reflectie gemakkelijk samen kunnen gaan. Ik ga onbevangen met je in gesprek, neem de tijd voor je verhaal en vraag door. Om jezelf beter te leren begrijpen en weer grip te krijgen op je werksituatie of leven.

 

Verder ben ik positief ingesteld en resultaatgericht. In onze gesprekken gaan we zo diep als nodig en zo licht als mogelijk. Ik houd me daarbij aan de uitgangspunten en richtlijnen van de Ethische Code. Met mijn werkvormen en technieken zoek ik altijd naar aansluiting met jou als persoon. Het gaat erom dat de uitkomsten van het traject bij je passen en praktisch uitvoerbaar zijn.

bottom of page